Tổng cục Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa vinh danh và trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam cho 50 đơn vị, cá nhân hoạt  động trên lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, lữ hành quốc tế và nội địa…
An Giang có 2 đơn vị được xếp vào topten kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam. Đó là Công ty Cổ phần Du lịch An Giang và Công ty Cổ phần Dịch vụ Lữ hành An Giang . Kết quả này thể hiện sự năng động trong kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần phát triển du lịch An Giang.

*Đông Xuyên Hotel là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch An Giang

-Báo An Giang-