Khách Sạn Đông Xuyên
9A Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
Tel: 84.296.3942260 (8 lines) - 84.296.2221396
Fax: 84.296.3942268 - 84.296.3843176
Email: dongxuyenag2001@gmail.com
127633